Безбедносна лесна завеса

  • Infra Red Elevator Door Detector THY-LC-917

    Инфрацрвен детектор за лифтови на врати THY-LC-917

    Завесата за лифтови е заштитна заштита за вратите на лифтот, направена според принципот на фотоелектрична индукција. Погоден е за сите лифтови и ја штити безбедноста на патниците што влегуваат и излегуваат од лифтот. Светлината завеса на лифтот е составена од три дела: инфрацрвени предаватели и приемници инсталирани од двете страни на вратата на лифтот, и специјални флексибилни кабли. За потребите на заштита на животната средина и заштеда на енергија, с and повеќе лифтови го изоставија кутијата за напојување.