Лифт

  • Indoor And Outdoor Escalators

    Внатрешни и надворешни ескалатори

    Ескалаторот се состои од скален пат и парапети од двете страни. Неговите главни компоненти вклучуваат чекори, синџири за влечење и запчаници, системи за водење шини, главни преносни системи (вклучувајќи мотори, уреди за забавување, сопирачки и средни врски за пренос, итн.), Погонски вретена и скални патишта.